Nejčastěji hledáte: Ultrametal | Dichtol | Plasticmetal

DICHTOL WF 49

DICHTOL WF 49

Dichtol WF 49 je speciálně vyvinutý impregnační systém vytvrzující vlhkost s velmi vysokou odolností proti rozpouštědlům. V závislosti na variantě nastavení lze Dichtol WF 49 použít k utěsnění nejmenších pórů do 0,1 mm nebo obzvláště velkých pórů od 0,1 do 0,5 mm. Tím je zajištěna vysoká tlaková těsnost součástí, a to i v obtížných objektových strukturách. V případě lokálně známých netěsností zajišťuje selektivní impregnace efektivní využití materiálu.

  • Základní informace
  • Technické informace

Číslo produktu 1849.

Charakteristika

  • Efektivní spotřeba materiálu
  • Všestranné možnosti aplikace ponořením, kartáčováním, vstřikováním, nástřikem.
  • Dočasná ochrana proti korozi a přepravě
  • Odolnost vůči agresivním rozpouštědlům
  • Vysoká hloubka penetrace

Typické aplikace

  • Kapilárně aktivní hloubková impregnace mikropórů, vlasových trhlin a pórů
  • Specifická sériová impregnace
  • Jednotlivé impregnace (velkých dílů)