Nejčastěji hledáte: Ultrametal | Dichtol | Plasticmetal


DICHTOL WFT Makro Spray

DICHTOL WFT Makro Spray

Dichtol WFT Macro Spray je impregnační systém připravený k použití na bázi speciálního polymerního složení. Pomocí praktického rozprašovače umožňuje dichtol WFT Macro Spray jednoduchou a spolehlivou impregnaci netěsných součástek. Lze uzavřít velké póry (od 0,1 do 0,5 mm). To umožňuje vysokou tlakovou těsnost i ve složitých strukturách. V případě lokálně známých netěsností zajišťuje přesná impregnace efektivní využití materiálu.

  • Základní informace
  • Technické informace
  • Ceník

Číslo produktu 2088

  • Efektivní spotřeba materiálu
  • Dočasná ochrana proti korozi a přepravě
  • Testování pitné vody a potravin (Hygienický ústav v Gelsenkirchenu)

Obvyklé využití

  • Kapilárně aktivní hloubková impregnace mikropórů, vlasových trhlin a pórů.
  • Specifická sériová impregnace
  • Jednotlivá impregnace (velkých dílů)
0,5l 1.567,- Kč
ceny jsou uvedené bez DPH 21%