Nejčastěji hledáte: Ultrametal | Dichtol | Plasticmetal

DWH 311 FL

DWH 311 FL

DWH 311 FL je nízkoviskózní dvousložkový jemný adjustační a adhezní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice s hliníkovými plnivy. Používá se k tvarově a silově přizpůsobenému vyplňování a lepení dělících spojů na součástkách, sestavách a dílech z nejrůznějších materiálů. Pomocí odlévání, vstřikování a lisování lze vytvářet i složité tvary s přesností v řádu μm.

 • Základní informace
 • Technické informace

Číslo produktu 0787

 • Velmi vysoká přesnost, vstřikování s přesností μm
 • Velmi vysoká pevnost v tlaku
 • Extrémní rozměrová stabilita po vytvrzení
 • Vynikající přenos zatížení díky úplnému kontaktu povrchů
 • Teplotní odolnost až do +80 °C
 • Vynikající tlumicí vlastnosti díky E-modulu cca. 8500 N/mm²
 • Hliníkově šedá barva po vytvrzení
 • Vysoká odolnost vůči olejům, chladicím emulzím, minerálním a syntetickým chladicím kapalinám a mazivům a mnoha dalším chemikáliím.

Obvyklé využití

 • Tvarová a silová montáž vedení ve strojírenství.
 • Úprava povlaku pro sestavy a prvky z různých materiálů.
 • Celoplošné obložení výlisků a prvků jako náhrada podávacích desek.
 • Vyrovnávání zatěžovacích mezer na nosnících portálových frézovacích a portálových systémů.
 • μm přesné seřízení pouzder, středicích a vodicích prvků.
 • Upevnění a/nebo vystředění ložiskových pouzder podle vysoce přesného seřízení.
 • Jako výplňový a kompozitní materiál při 3D tisku + aditivní výrobě.