Nejčastěji hledáte: Ultrametal | Dichtol | Plasticmetal


DWH 314 FL

DWH 314 FL

DWH 314 FL je nízkoviskózní dvousložkový jemný adjustační a adhezní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice s minerálními plnivy. Používá se k tvarově a silově přizpůsobenému vyplňování a lepení dělících spojů na součástkách, sestavách a dílech z nejrůznějších materiálů. Pomocí odlévání, vstřikování a lisování lze vytvářet i složité tvary s přesností v řádu μm.

 • Základní informace
 • Technické informace
 • Ceník

Číslo produktu 1984

 • Nemagnetické, protože neobsahují kovová plniva.
 • Velmi vysoká pevnost v tlaku.
 • Extrémní rozměrová stálost po vytvrzení.
 • Vynikající přenos zatížení díky úplnému kontaktu povrchů.
 • Teplotní odolnost až do +80 °C.
 • Vynikající tlumicí vlastnosti díky modulu E cca. 8500 N/mm².
 • Minerální antracitová barva po vytvrzení.
 • Vysoká odolnost vůči olejům, chladicím emulzím, minerálním a syntetickým chladicím kapalinám a mazivům a mnoha dalším chemikáliím.

Obvyklé využití

 • Tvarová a silová montáž vedení ve strojírenství.
 • Úprava povlaku pro sestavy a prvky z různých materiálů.
 • Celoplošné obložení výlisků a prvků jako náhrada podávacích desek.
 • Vyrovnávání zatěžovacích mezer na nosnících portálových frézovacích a portálových systémů.
 • μm přesné seřízení pouzder, středicích a vodicích prvků.
 • Upevnění a/nebo vystředění ložiskových pouzder podle vysoce přesného seřízení.
 • Jako výplňový a kompozitní materiál při 3D tisku + aditivní výrobě.
1 ks cena bude určena
ceny jsou uvedené bez DPH 21%