Nejčastěji hledáte: Ultrametal | Dichtol | Plasticmetal


MM Stahl 1018 P - pastovitý

MM Stahl 1018 P - pastovitý

MM 1018 P je vysoce zatížitelný kovový polymer k vyrovnání, případně vyplnění mezer a nerovností mezi kovovými komponenty jako jsou kotevní desky, mostní ložiska, jeřábové dráhy, vodící lišty a ocelové konstrukce. Při mezeře větší než 10 mm se doporučuje použít plechové ocelové vložky tak, aby maximální šířka mezery byla zmenšena pod 10 mm.

 • Základní informace
 • Technické informace
 • Ceník

Číslo produktu 1436

 • velmi vysoká pevnost v tlaku
 • vysoká korozní odolnost a odolnost proti povětrnostním vlivům
 • rozměrová stabilita
 • odolnost proti benzínu, olejům, chladícím prostředkům a vlivům prostředí
 • schopnost tlumení při vibracích

Technický list (PDF)

 • Specifická hmotnost: 2,4g/cm2
 • E-Modul: 10000 N/mm2
 • Shore-D tvrdost: 89
 • Pevnost v tlaku: 110 N/mm2
 • Smrštění: 0,84 N/mm2
 • Viskozita: 600 Pas
 • Zpracovatelnost: 20 minut
 • Koeficient tečení: 2,1
 • Koeficient tepelné roztažnosti: 2,5E-05 1/K
 • Tepelná odolnost: -40 až+ 90°C
 • Poměr míchání: A=3,7 : B=1
0,5 kg 2.058,- Kč
1 kg 3.534,- Kč
1,5 kg 4.575,- Kč
4,5 kg 12.636,- Kč
ceny jsou uvedené bez DPH 21%