DIAGUM

Je zastudena vytvrzující dvousložkový elastomer v pastovité nebo tekuté formě.

Oblasti použití jsou:

opravy, povrstvování a ochrana gumových válců, gumových válečků, vodících kladek, dopravních pásů a dopravníků, trubek, oblouků (tvarovek), těsnění, pryžových hadic, nádrží (jímek), leštících bubnů, součástí spojek atd.

Výhody Diagumu spočívají v jednoduchém zpracování, rychlém vytvrzování a vysoké odolnosti vůči agresivnímu namáhání. Po vytvrzení má Diagum vysokou odolnost proti otěru a pevnost v tahu, jakož i (úplnou) schopnost navrácení do původního stavu po natahování nebo namáhání tlakem.

Použitím vybraných polymerových systémů vzniká spolehlivá adheze na kovu, přírodním a syntetickém kaučuku (nitril- a butylkaučuku), dřevě, betonu atd.


Zpracování přípravku P (prstovitý) a FL (tekutý) Diagum

  • Příprava povrchu – adhezní plochy zdrsnit (opískováním nebo broušením) a odmastit čistícím prostředkem „DIAMANT“. Porézní nebo popraskanou pryž odstranit. Při nanášení na kovové povrchy použít Diagum Primer.
  • Namíchání – obě složky intenzívně smíchat ve správném poměru míšení.
  • Nanášení – napřed nanést špachtlá nebo štětcem s krátkými štětinami tenkou adhezní vstvu. Bezprostředně poté nanést potřebnou tlouštku vrstvy. V případě, že by Diagum na určitých plochách nebo konstrukčních součástech nepřilnul, je nutno tyto povrstvit separačním prostředkem „DIAMANT“.
  • Diagum FL lze do spár nebo dutin nalít nebo vstřikovat pomocí patron.
  • Pokyn: Diagum nezpracovávat při teplotách pod +5°C nebo relativní vlhkosti vzduchu nad 90%.
  • Skladování – v uzavřených originálních obalech asi 6 měsíců.
  • Bezpečnostní pokyn: Při zacházení s polyuretanovými systémy je nutno dodržovat všeobecné průmyslově-hygienické bezpečnostní předpisy záznamníku M=44 BG Chemie. Na pracovišti dbát na čistotu a dobré větrání. Chránit kůži, oči a při styku ihned omýt velkým množstvím mýdla a vody.

Diagum Primer

Primer (základní nátěrový tmel) je nízkoviskózní a vydatný – použitelný pro Diagum P + FL. Je používán ke zlepšení adheze na kovových podkladech a k vázání povrchové vlhkosti.

Zpracování

Diagum-Primer tence nanášet štětcem nebo houbou. Podle teploty a vlhkosti vzduchu může být Diagum nanášen po 2-3 hodinách.

Technický list produktu DIAGUM: ve formátu PDF

Na našem webu www.diamant-servis.cz využíváme soubory cookies. Díky nim můžeme naše stránky upravit tak, aby fungovaly jednoduše a efektivně a co nejvíce vám vyhovovaly. Pokud budete i nadále využívat naše stránky, aniž byste si změnili nastavení, budeme to považovat za váš souhlas s používáním cookies.
Více o souborech Cookies.          Ochrana osobních údajů.